Bardzo Młoda Kultura

Słyszę - czuję - maluję​

Koordynator: Agnieszka Adamczyk

Partner: Anna Masajada / Niepubliczny Zespół Szkół w Górkach

Czas realizacji projektu: 01.09 – 10.10.2019

Miejsce realizacji: Borowa

Projekt miał by na celu połączenie najpopularniejszych dziedzin artystycznego pojmowania świata. Chcę, aby dzieci już od najmłodszych lat umiały pojmować sztukę, jako żywe elementy otaczającego nas świata. Często nawet nie zdają sobie sprawy, jak różne dziedziny sztuki warunkują ich działalność w sferze innych poczynań.

W ramach projektu chcę zorganizować warsztaty z malarstwa z uwzględnieniem impresjonizmu, kubizmu i malarstwa ludowego. Kolejno chciałabym zaznajomić uczestników warsztatów  z muzyką ludową oraz klasyczną. Doskonałą formą połączenia warsztatów z malarstwa i muzyki będzie wyjazd do Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Filharmonii Krakowskiej, gdzie uczestnicy naocznie będą mogli „dotknąć” omawianych tematów.

Chciałabym, aby grupa docelowa  miała możliwość poznania nowych form artystycznych. Dzieci z naszego regionu nie mają możliwości częstego obcowania z kulturą „wysoką”. Brak kształcenia  w tym kierunku sprawia, że dzieci i młodzież nie rozumieją kultury ludowej, muzyki klasycznej czy malarstwa. Nie mają możliwości obserwowania występu artystów i zobaczenia jak różne elementy sztuki na pierwszy rzut inne i niepasujące można połączyć.

Finałowym elementem będzie połączenie tych wszystkich form w jedno dzieło artystyczne. Po zapoznaniu się z różnymi formami malarstwa i muzyki, dzieciom zostaną przedstawione dwa utwory, do których wspólnie wykonają mural na budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

Ważnym elementem kończącym projekt będzie wystawa „dzieł” powstałych w czasie warsztatów. Wszystkie prace zostaną wystawione w GOK Borowa.

Pod kierunkiem instruktora (malarstwa ludowego) zostanie przygotowana koncepcja wyglądu muralu. Uczestnicy projektu po przebytych warsztatach i po wysłuchaniu przygotowanych utworów wspólnie zaprojektują wygląd muralu.

Finał w Borowej

10 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej odbył się finał projektu SŁYSZĘ – CZUJĘ – MALUJĘ, na który złożyło się: wystawa prac uczestników warsztatów plastycznych, wręczenie dyplomów i pamiątkowych gadżetów BMK oraz odsłonięcie muralu, który powstał na budynku GOK w Borowie.

Czytaj dalej »

„Słyszę – Czuję – Maluję” – pierwsze spotkanie warsztatowe

Pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach projektu „Słyszę – Czuję – Maluję” upłynęło uczestnikom na poznawaniu tajników malarskich związanych z impresjonizmem. Spotkanie to poprowadziła Pani Józefa Kardyś, malarka z zamiłowania, która z uczestnikami projektu podzieliła się swoją wiedzą i ważnymi elementami w tworzeniu obrazów. Zajęcia z impresjonizmu okazały się pracochłonnymi warsztatami.

Czytaj dalej »
Skip to content