Bardzo Młoda Kultura

O programie

Centrum Kulturalne w Przemyślu przez najbliższe trzy lata będzie realizowało program Bardzo Młoda Kultura wspierający  osoby i instytucje, które zajmują się animacją i edukacją w kulturze. Będziemy go realizować w oparciu o nasze doświadczenia z poprzedniej edycji Bardzo Młodej Kultury (2019-2021) oraz Podkarpackiej  Edukacji Kulturowej w latach 2016-2018.

Bardzo Młoda Kultura to trzyletni program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury. Aktualnie trwa jego trzecia edycja zaplanowana na lata 2023-2025. Centrum Kulturalne w Przemyślu pełni rolę, wyłonionego w konkursie, operatora w województwie podkarpackim, podobnie jak w poprzednich dwóch edycjach.

Głównym celem zadania jest zachęcanie młodzieży do różnorodnych działań związanych z kulturą, aktywizacja i edukacja kulturowa. Będą to między innymi spotkania z przedstawicielami różnych placówek (w tym fundacji, stowarzyszeń, kół, klubów), szkolenia, warsztaty oraz konkursy na partnerstwa lokalne. Do realizacji zadania zaprosiliśmy Partnerów z sektora kultury i oświaty.

Rolą osób dorosłych będzie wsłuchanie się w potrzeby i zainteresowania młodych ludzi, a następnie przełożenie tego na działania praktyczne. BMK ma na celu najpierw rozwój, a potem wzmocnienie podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze. Kolejnym celem projektu jest także wzmacnianie więzi i rozwój współpracy lokalnych wspólnot.
Skip to content