Bardzo Młoda Kultura

Kontakt

Centrum Kulturalne w Przemyślu

ul. S. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl

tel./fax 16 678 20 09

NIP: 795-21-24-902
REGON: 650953538

Nr rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA 71 1020 4274 0000 1502 0083 7872

email: bmk2.ck@gmail.com

 

Koordynacja projektu / Konsultacje merytoryczne
Sylwia Błaut-Kowalczyk
 s.blaut@ck.przemysl.pl
tel. 16 678 20 09 w. 503, tel. kom. 537 808 553

Zastępca koordynatora
Dominika Osypanko – d.osypanko@ck.przemysl.pl
tel. 16 678 20 09 w. 370

Promocja
Łukasz Kisielica l.kisielica@ck.przemysl.pl
tel. 16 678 20 09 w. 702

Projekty graficzne
Halina Paszkowska – h.paszkowska@ck.przemysl.pl

Badania
dr Wojciech Broszkiewicz  – w.broszkiewicz@explicator.pl / wbroszka@gmail.com 

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Kulturalne w Przemyślu z siedzibą przy ul. Stanisława Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: iod@ck.przemysl.pl;

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji lub do momentu wycofania udzielonej zgody;

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Centrum Kulturalnego w Przemyślu dostępu do danych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić reakcję na przesłaną wiadomość.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Skip to content