Bardzo Młoda Kultura

Sto lat "nazad" - obrazki z międzywojennego Sanoka​

Koordynator: Jolanta Mazur-Fedak

Partner: Wiesława Skorek/Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku

Czas realizacji projektu: 25.08 – 20.10.2019

Miejsca realizacji: Sanok, Zatwarnica

Celem projektu jest zapoznanie młodzieży liceum ogólnokształcącego i dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej z dziedzictwem  kulturowym regionu i życiem ich rówieśników sprzed stu lat, głownie w oparciu o teksty literackie autorów żyjących przed około 100 laty na Ziemi Sanockiej: min. Mariana Pankowskiego, Kalmana Segala, Bohdana Antonycza, ks. Barcikowskiego i innych.

Podniesienie umiejętności współpracy starszych i młodszych uczniów, rozeznawanie talentów pisarskich i artystycznych. Jednym z zadań będzie również pozyskiwanie materiału historycznego i etnograficznego przez uczniów, poprzez nagrywane wywiadów z dziadkami i pradziadkami. Mogą to być piosenki z dawnych lat, opowieści dziadków o życiu i pracy w mieście Sanoku
i okolicy. Młodzież zostanie ukierunkowana na tematy i pytania związane z dziedzictwem kulturowym regionu.

Podnoszenie poziomu literackiego, świadomości językowej i patriotyzmu lokalnego wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin. Poprzez włączanie do projektu młodzieży z różnych środowisk: miejskiego i wiejskiego, podnoszenie świadomości historycznej, językowej, kulturowej i literackiej regionu tzw. Ziemi Sanockiej z czasów międzywojennych. Przekonanie, dzieci i młodzieży mieszkającej na obrzeżach Sanoka do wartości partnerstwa, przyjaźni, współdziałania bez względu na pochodzenie i stan posiadania.

Problemem wśród młodzieży są często nieracjonalne uprzedzenia do przedstawicieli innych nacji żyjących na terenie pogranicza, wynikające z braku wiedzy na temat ich roli kulturowej w przeszłości i swoistego współdziałania w tworzeniu kultury w dawnych czasach (np. 100 lat temu). Celem jest również wzmocnienie poczucia własnej wartości  dzięki odkryciu talentów  literackich, manualnych, fotograficznych i innych.  W związku z udziałem rodziców niektórych dzieci w warsztatach, istotną wartością jest integracja międzypokoleniowa, poprzez wspólne działania warsztatowe i wyprawę niedzielną w Bieszczady.

Warsztaty w Sanoku i Zatwarnicy

25 września w Sanoku odbyły się warsztaty nt. historii i kultury międzywojennego Sanoka, które prowadził Robert Bańkosz. Natomiast 7 października w Zatwarnicy warsztaty teatralne przeprowadziła Dorota Wierdak, z projektowania i szycia Małgorzata Biega Węgrzyn, a Jolanta Jarecka z kreatywnego pisania.

Czytaj dalej »

Warsztaty w Sanoku

W Sanoku, w ramach projektu Sto lat „nazad” – obrazki z międzywojennego Sanoka, odbyły się warsztaty integracyjne z Dorotą Wierdak, wykładu o kulturze Roberta Bankosza i warsztatów projektowania stroju.

Czytaj dalej »
Skip to content