Bardzo Młoda Kultura

Wędrująca Ikona i Dziedzictwo przyrodnicze Beskidu Niskiego​

Koordynator: Dominika Jędrzejczyk – Wielgosz/Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie

Partner: Magdalena Kuś / Magurski Park Narodowy

Opiekun: Krystyna Juźwińska

Czas realizacji: 01.07 – 18.10.2020

Miejsce realizacji: Nowy Żmigród, Świerzowa Ruska, Świątkowa Wielka, Desznica

Głównym założeniem projektu „Wędrująca Ikona i Dziedzictwo przyrodnicze Beskidu Niskiego” jest promowanie kultury i dziedzictwa przyrodniczego Beskidu Niskiego, a celem:

– nabycie wiedzy uczestników na temat źródła tożsamości przyrodniczej i kulturowej regionu;

– kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,

– kształtowanie wrażliwości przyrodniczej dzieci i młodzieży,

– rozwijanie talentów,

– nabycie wiedzy w zakresie tradycyjnych form sztuki ludowej.

Odbiorcami są młodzi mieszkańcy w wieku 7-15 lat Gminy Nowy Żmigród.

Realizacja projektu pozwoli na dzielenie się umiejętnościami, które są zakorzenione w naszej

społeczności, rozbudzi artystyczną świadomość dzieci i młodzieży oraz umożliwi nabycie nowej

wiedzy w zakresie lokalnej przyrody i kultury regionalnej oraz konstruktywne spędzenie czasu

wolnego.

Warsztaty pisania ikon

Czwartek 13 sierpnia to trzeci dzień projektu „Wędrująca Ikona i Dziedzictwo przyrodnicze Beskidu Niskiego”. W tym dniu odbyły się warsztaty pisania IKON. Krok po kroku poznaliśmy jak wykonać poszczególne etapy powstawania ikony – przeniesienie wzoru na drewno i rozpoczęcie właściwej pracy z ikoną. Zapraszamy do relacji fotograficznej oraz wideo.

Czytaj dalej »

Poznajemy ludowe wzory

Wtorek, 11 sierpnia to drugi dzień projektu „Wędrująca Ikona i Dziedzictwo przyrodnicze Beskidu Niskiego”. W tym dniu odbyły się warsztaty „LUDOWE WZORY” (rozrysowanie wzoru, przeniesienie na kanwę, wykonanie wzoru haftem krzyżykowym) Zapraszamy do relacji fotograficznej oraz wideo. Koordynator: Dominika Jędrzejczyk – Wielgosz

Czytaj dalej »
Skip to content