Bardzo Młoda Kultura

„Słyszę – Czuję – Maluję” – pierwsze spotkanie warsztatowe

Pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach projektu „Słyszę – Czuję – Maluję” upłynęło uczestnikom na poznawaniu tajników malarskich związanych z impresjonizmem. Spotkanie to poprowadziła Pani Józefa Kardyś, malarka z zamiłowania, która z uczestnikami projektu podzieliła się swoją wiedzą i ważnymi elementami w tworzeniu obrazów.

Zajęcia z impresjonizmu okazały się pracochłonnymi warsztatami. Temat zajęć bardzo rozległy, a i umiejętności plastyczne też nie były tu bez znaczenia. Dlatego z wielkim zainteresowaniem śledziliśmy poczynania i postępy uczestników tych właśnie warsztatów. Spotkanie z impresjonizmem zaowocowało niezwykłymi dziełami, a jak każdy artysta jest indywidualnością, tak każda praca opowiadała inne jesienne historie. Miło patrzeć na piękne prace autorstwa osób, które niekiedy z malarstwem zetknęły się po raz pierwszy.

Skip to content