Bardzo Młoda Kultura

Konflikty – przyczyny i sposoby zarządzania

Przedstawiamy wam kolejną propozycję warsztatów w ramach tegorocznej edycji Bardzo Młodej Kultury. Tym razem będą one dotyczyły tematu konfliktów – „Konflikty, ich przyczyny i sposoby zarządzania”.

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się o źródłach konfliktu, możliwości ich diagnozowania oraz zarządzania konfliktem jako możliwością rozwoju zespołu. Uzyskana wiedza ułatwi osobom uczestniczącym radzić sobie w trudnych sytuacjach i postrzegać je jako możliwość rozwoju grupy.

Warsztaty prowadzi Stanisława Retmaniak – animatorka społeczna, trenerka, facylitatorka w Stowarzyszeniu BORIS. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim i studiów podyplomowych „Superwizja w Animacji i Współpracy Środowiskowej” na Uniwersytecie Gdańskim. Pracuje edukacyjnie i rozwojowo z grupami nieformalnymi, instytucjami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, seniorami, dziećmi, młodzieżą. Od 17 lat pracuje jako animatorka społeczna, ma doświadczenia w tworzeniu Centrów Aktywności Lokalnych w miejskich i gminnych ośrodkach kultury, wdrażaniu Modelu Organizowania Społeczności Lokalnych w ośrodkach pomocy społecznej, jak również współpracy z bibliotekami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, grupami partnerskimi, społecznościami wiejskimi i sąsiedzkimi. Obecnie przekonuje mieszkańców i organizacje do zakładania przedsiębiorstw ekonomii społecznej i tworzenia miejsc pracy dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Warsztaty odbędą się 16 maja w godz. 10 – 17 (przerwa obiadowa w godz. 13 – 14) w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie. Karty zgłoszenia prosimy przysyłać pod adres d.osypanko@ck.przemysl.pl do 10 maja.

Serdecznie zapraszamy.

Skip to content