Bardzo Młoda Kultura

Konferencja Sztuka edukacji – zgłoś projekt

W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję „Sztuka edukacji. Przyroda i sztuka – ekosystem przyszłości”.

Tegoroczna konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 2-4 grudnia 2021 r., a organizowana jest przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki we współpracy z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego i Służewskim Domem Kultury.

Do 24 października trwa otwarty konkurs na projekty, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji. Organizatorzy szukają projektów łączących edukację przyrodniczą i artystyczną, realizowanych z dziećmi i młodzieżą przez nauczycieli, pedagogów, wychowawców, edukatorów, animatorów i artystów.

Organizatorom zależy na pokazaniu możliwości współpracy między szkołą a instytucją kultury, organizacją pozarządową lub niezależnymi animatorami czy artystami. Konferencja jest więc bardzo bliska w założeniach programowi Bardzo Młoda Kultura.

Aktualne informacje znajdują się na stronie: https://sztukaedukacji.zacheta.art.pl/ oraz na stronie FB: https://www.facebook.com/sztukaedukacjikonferencja

Post o otwartym konkursie: https://www.facebook.com/zacheta/posts/4326330690748386

Skip to content