Bardzo Młoda Kultura

Znamy wyniki I etapu!

Znamy już wyniki I etapu konkursu grantowego. Do drugiego etapu zakwalifikowano 16 projektów:

Monika Maj-Lichończak – Przystankowy Street Art.

Magdalena Ryczko – Rytmiczne bicie serca

Beata Drzymała – Nad brzegami Tanwi

Alicja Bronkiewicz – „Z folklorem za pan brat” – Szkolne Dni Dziedzictwa Kulturowego

Tomasz Kulikowski – Kulturalne liczenie

Anna Kargol – Krzeszów z Pasją – Krzeszowska Chata

Paulina Janowska – Młodzieżowe Maratony Filmowe

Anna Szczur – „W młodości siła – To jest nasz czas”

Anna Weselak – Odgłosy i symbole Jarosławia

Marta Harapińska – Weekend Szanty nad Wisłokiem

Jan Marković – „Ta dzisiejsza kulturalna młodzież” – warsztaty

Joanna Krudys – AKTORSTWO TO NIE ŻARTY…

Dominika Migoń – Zespołowo! Integracyjne warsztaty artystyczne

Marta Piłat – Sfokusowani na Nisku

Gaja Sibiga – Uwolnij Głos

Anna Szymańska-Czaja – MAM DUSZĘ ARTYSTY

Przypominamy, że termin składania aplikacji w II etapie konkursu: od 25.05.2018 r. do 05.06.2018 r. Aplikacja powinna zostać przesłana pocztą na adres organizatora: ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl (liczy się data faktycznego wpływu wniosku do CK), lub złożona osobiście w siedzibie organizatora. Dodatkowo wniosek należy przesłać w formie elektronicznej na adres pek.bmk@gmail.com.

Formularz aplikacyjny II etapu znajduje się w zakładce Do POBRANIA.

Skip to content