Bardzo Młoda Kultura

Wyniki konkursu na Partnerstwa Lokalne

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji oceniającej partnerstwa złożone w Konkursie Otwartym na Partnerstwa Lokalne zorganizowanym w ramach Projektu Bardzo Młoda Kultura w 2023r.,
realizowanego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury
Bardzo Młoda Kultura 2023-2025

Rzeszów, 20 lipca 2023 r.

Komisja w składzie:

 • Katarzyna Kuczmenda – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego województwa podkarpackiego
 • Kinga Bielec – Animatorka kultury, dziennikarka, Prezes Fundacji SOS Życie w Mielcu,
  stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Katarzyna Dzigańska – Koordynator projektu Bardzo Młoda Kultura w województwie małopolskim, główny specjalista edukacji kulturowej w Małopolskim Instytucie Kultury
  w Krakowie
 • dr Robert Godek – Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego województwa podkarpackiego
 • Janusz Czarski – Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu

oceniła pod względem formalnym i merytorycznym, uwzględniając wytyczne Regulaminu
14 wniosków.

Dofinansowanie na realizację inicjatyw z podmiotowym udziałem młodzieży z zakresu edukacji kulturowej otrzymało jedenaście najwyżej ocenionych PARTNERSTW:

 • 163 pkt MŁODOŚĆ. MŁODOŚĆ ACH TO TY – Katarzyna Grabka – Przemyśl
 • 157 pkt KULTURA TO MY RAZEM – Dominika Jędrzejczyk- Wielgosz – Nowy Żmigród
 • 156 pkt COOLTURALNY TEAM – Irena Szczypek – Chmielnik
 • 154 pkt HORYZONT – Małgorzata Leja – Majdan Sieniawski
 • 154 pkt MŁODZI W KULTURZE – Joanna Kostkiewicz – Wyszatyce
 • 150 pkt RAMIĘ W RAMIĘ – Anna Śliwka – Zarzecze
 • 141 pkt RAZEM NAJLEPIEJ – Małgorzata Walaszczyk-Faryj – Dukla
 • 141 pkt GRAM / BOOK TEAM – Teresa Borchowiec-Gończ – Orły
 • 133 pkt BARANÓW SANDOMIERSKI DLA MŁODYCH – Wojciech Ramus – Baranów Sandomierski
 • 133 pkt RAZEM W BIRCZY – Sylwia Grygier – Bircza
 • 123 pkt RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – Krystyna Galik-Harhaj – Komańcza

Każde z w/w PARTNERSTW otrzyma dofinansowanie w wysokości 14 000,00 złotych (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

Pozostała punktacja przedstawia się następująco:

 • 100 pkt DLA KRZEMIENICKIEJ KULTURY – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej
 • 96 pkt NIC O NAS BEZ NAS – Monika Ćwiok – Mielec

Partnerstwo KROSCON. KONWENT GIER FANTASTYKI – Damian Ziemba – Krosno nie spełnił wymogów regulaminowych.

Skip to content