Bardzo Młoda Kultura

Wyniki konkursu na partnerstwa lokalne

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji oceniającej Partnerstwa złożone w Konkursie Otwartym na Partnerstwa Lokalne zorganizowanym w ramach Projektu Bardzo Młoda Kultura w 2024 r., realizowanego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury
Bardzo Młoda Kultura 2023-2025

Rzeszów, 29 maja 2024 r.

Komisja w składzie:

 • Katarzyna Kuczmenda – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego województwa podkarpackiego,
 • Edyta Mucha – Kierownik Oddziału monitorowania instytucji kultury i finansowania kultury
  Urzędu Marszałkowskiego województwa podkarpackiego,
 • Kinga Bielec – Animatorka kultury, dziennikarka, Prezes Fundacji SOS Życie w Mielcu, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Piotr Knaś – specjalista ds. badań i analiz Projektu Bardzo Młoda Kultura w województwie małopolskim – Małopolski Instytut Kultury w Krakowie,
 • Janusz Czarski – Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu,

oceniła pod względem formalnym i merytorycznym, uwzględniając wytyczne Regulaminu 19 wniosków.
Dofinansowanie na realizację inicjatyw lokalnych współtworzonych z młodzieżą otrzymało czternaście PARTNERSTW:

 • 182 pkt COOLTURALNY TEAM – Irena Szczypek – Chmielnik
 • 178 pkt GraMYOKrosno – Damian Ziemba – Krosno
 • 171 pkt MŁODZI…GNIEWNI…KULTURALNI… – Anna Kordys – Lubaczów
 • 171 pkt BądźMY RAZEM W KULTURZE – Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz – Nowy Żmigród
 • 169 pkt TA NASZA MŁODOŚĆ – Katarzyna Grabka – Nehrybka
 • 168 pkt HORYZONT – Małgorzata Leja – Majdan Sieniawski
 • 163 pkt Z HISTORIĄ W TLE… – Anna Duliban – Jarosław
  RazeM – Anna Śliwka – Zarzecze k. Niska
 • 160 pkt KUŹNIA INSPIRACJI – Małgorzata Walaszczyk-Faryj – Dukla
 • 159 pkt DZIEWCZYŃSKIE CENTRUM (PO)MOCY – Małgorzata Pacuła – Lubaczów
 • 154 pkt MŁODZI NA CZELE ZS-OWA AKADEMIA – Anna Śliwa – Lubaczów
  HISTORIĄ NATCHNIENI – Sylwia Grygier – Bircza
 • 153 pkt FOTOHISTORYKON – Joanna Kostkiewicz – Wyszatyce
 • 150 pkt GŁOS TRADYCJI – Ewa Grzebień – Jasło

Każde z w/w PARTNERSTW otrzyma dofinansowanie w wysokości 11 000 złotych (jedenaście tysięcy złotych 00/100).

Pozostała punktacja przedstawia się następująco:

 • 146 pkt DZIAŁAMY DLA MŁODYCH – Barbara Szczygieł – Zarzecze
 • 144 pkt OCZAROWANI KRESAMI – Maria Magoń – Lubaczów
  WESPÓŁ ZESPÓŁ – Agnieszka Szczybyło – Stary Dzików
 • 138 pkt MUZYCZNA PRZESTRZEŃ – Justyna Solarz – Przeworsk
 • 137 pkt DZIEWCZYNY SUPERMOCNE – Anna Pracało – Oleszyce
  Wniosek Partnerstwa PRZYSTANEK NIWISKA nie spełnił wymogu Regulaminu.
Skip to content