Bardzo Młoda Kultura

Wyniki I etapu

Znamy już wyniki I etapu konkursu grantowego. Do drugiego etapu zakwalifikowano 17 projektów:


Anna Piękoś – Polska na ludowo

Anna Sroka – „Przenikania” – film, zdjęcie jako środek artystyczny w spektaklu teatralnym

Anna Szydełko – Wielkie pióra w komiksie

Anna Ulewicz – Huta Młodych Artystów

Anna Weselak – Żyć, aby pomagać: jak młodzi jarosławianie ratują od zapomnienia lokalnych bohaterów Holokaustu

Ewa Antoniewska – Kartka z zielnika. Podróż florystyczna po mojej miejscowości

Irena Szczypek – Uwolnij wyobraźnię

Iwona Buczko – Przegląd Małych Form Teatralnych „Życie jest piękne”

Katarzyna Flak – Kopalnia talentów

Katarzyna Januszczak – „Za każdy kamień Twój…” – projekt edukacyjno-kulturowy z Powstaniem Warszawskim w tle

Katarzyna Warańska – LAS w NAS – oswajanie przyrody

Marta Katyńska – Kultura na trzepaku

Matylda Przepióra – Generacja MY

Monika Zając-Czerkies – Wyraź siebie

Renata Balawender – Pokolenie połączone ziołami

Sylwia Piotrowska – Hollywood nad Sanem

Zakia Cieślicka-Majka – Poczuj muzykę. Poczuj rytm

Przypominamy, że termin składania aplikacji w II etapie konkursu: od 07.07.2017 r. do 17.07.2017 r. Aplikacja powinna zostać przesłana pocztą na adres organizatora: ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl (liczy się data faktycznego wpływu wniosku do CK), lub złożona osobiście w siedzibie organizatora.

Formularz aplikacyjny II etapu znajduje się w zakładce Do POBRANIA.

Skip to content