Bardzo Młoda Kultura

Wyjdź z kokonu – lekcje rysunku

Z każdą kolejną naszą inicjatywą wychodzimy śmielej z naszych kokonów 11 sierpnia 2020 roku wyszliśmy z kokonów w Łowcach i Jankowicach tworząc w plenerze artystyczne dzieła. Warsztaty poprowadziła utalentowana artystka, animatorka Agnieszka Pawlikowska. Powstały  szkice obrazujące naturę oraz najbliższe otoczenie.

Koordynator projektu Monika Maj-Lichończak

Skip to content