Bardzo Młoda Kultura

Warsztaty o konfliktach w Lubaczowie

16 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie odbyły się warsztaty, których tematem były „Konflikty, ich przyczyny i sposoby zarządzania”.

Prowadząca zajęcia Stanisława Retmaniak ukazała główne przyczyny konfliktów, takie jak różnice w wartościach, interesach i celach, rywalizacja czy osobowości konfliktowe. Ponadto omówiła diagnozowanie i pracę z konfliktem w partnerstwie lokalnym, źródła powstawania konfliktów, główne ich obszary oraz nauczyła jak rozpoznawać sygnały konfliktu na wczesnym etapie i jak skutecznie na nie reagować.

Skip to content