Bardzo Młoda Kultura

W POSZUKIWANIU FRAKTALI

Beneficjent: Irena Szczypek
GBP w Chmielniku
Partner: Aneta Sikorek i Bożena Gwizdała
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chmielniku

Inicjatywa będzie realizowana w kilku miejscowościach tj. Chmielniku, Malawie, Dylągówce i w Błędowej Tyczyńskiej. Uczestnicy – młodzi mieszkańcy Gminy Chmielnik wezmą udział w cyklu innowacyjnych warsztatów przyrodniczo-artystycznych łączących edukację z zabawą. Poszukiwanie fraktali czyli różnych kształtów i figur występujących w naturze, przygotowanie Bulett Journal, który pomoże upamiętniać przeszłość, organizować teraźniejszość oraz planować przyszłość zachęci młodzież i dzieci do poznawania i odkrywania zalet miejscowości, w której mieszkają. Innowacją będzie także stworzenie pocztówek matodą Zentangle Art. oraz warsztaty z cyjanotypii.

Skip to content