Bardzo Młoda Kultura

Urban sketching – trwa nabór

Plakaty informujące o naborze uczestników zostały zamieszczone na tablicy informacyjnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chmielniku oraz na drzwiach wejściowych do świetlicy kulturowej w Chmielniku przez animatora Kultury i autorkę projektu Sylwię Kozak.

Te miejsca są bardzo często odwiedzane w okresie wakacyjnym dlatego lista uczestników do projektu zapełnia się bardzo szybko.

Informacje o projekcie wkrótce również zostaną zamieszczone w Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku.

Skip to content