Bardzo Młoda Kultura

Trwa rekrutacja do projektu „Wędrująca Ikona i Dziedzictwo przyrodnicze Beskidu Niskiego”

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie rozpoczął rekrutację do projektu, który będzie realizowany w ramach tegorocznej edycji BMK. Nosi on tytuł „Wędrująca Ikona i Dziedzictwo przyrodnicze Beskidu Niskiego”, a jego autorką jest Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz.

Projekt kierowany jest do 12 osób w dwóch grupach wiekowych:
I grupa – dzieci w klasach od I do IV szkoły podstawowej

II grupa – dzieci i młodzież w klasach od V do VIII szkoły podstawowej.

Zapisy do 29 lipca. Wybór uczestników będzie dokonany po indywidualnej rozmowie z instruktorami projektu.

Telefon kontaktowy 13 44 15 215 lub 609 661 055

Skip to content