Bardzo Młoda Kultura

Tegoroczne warsztaty PEK zakończone!

Uczestnicy Projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa zakończyli udział w tegorocznych warsztatach. W zajęciach, które odbyły się w Przemyślu uczestniczyło łącznie sześćdziesiąt osób z różnych stron Podkarpacia. Obecność na warsztatach dała im możliwość zaangażowania się w kolejne działanie w ramach projektu – udział w konkursie grantowym.

W warsztatach wzięły udział dwie trzydziestoosobowe grupy, a każdy cykl zajęć trwał cztery dni. Podczas warsztatów spotkali się nauczyciele, pracownicy domów kultury, muzeów, bibliotek, działacze organizacji pozarządowych, a także osoby indywidualne. Oba cykle warsztatów obejmowały bliźniaczy zestaw zajęć, które w założeniu miały dostarczyć uczestnikom uniwersalnych i zróżnicowanych kompetencji.  Z jednej strony mogli poznać nowe metody pracy animacyjnej, a z drugiej jak swoje pomysły i inicjatywy przelać na papier i stworzyć z nich projekt. Zajęcia rozpoczynała zawsze aktywnie Ola Chodasz – trener dramy. Uczestnicy poznali w jaki sposób mogą wykorzystywać tą metodę w integracji grup. Dla wielu osób była to pierwsza styczność z tą metodą. W aktywny sposób poprowadzone zajęcia były też świetną okazją do zintegrowania się samych uczestników warsztatów, co zaowocowało wartościową współpracą podczas kolejnych dni szkoleń. W jaki sposób myśleć o swoich pomysłach projektowo i jak skutecznie pozyskiwać fundusze na swoje działania podczas warsztatów opowiadali najbardziej doświadczeni eksperci w tej dziedzinie na Podkarpaciu: Renata Stefaniak i Piotr Buczek. Pomimo faktu, że były to najdłużej trwające zajęcia, o dużym zainteresowaniu takimi szkoleniami świadczył fakt, że niemalże wszyscy uczestnicy sygnalizowali potrzebę organizacji większej ilości warsztatów na ten temat w województwie. Biorąc pod uwagę specyfikę i historię terytorium województwa Podkarpackiego, chcieliśmy także w warsztatach zaakcentować fakt, że jest to miejsce o bogatym dziedzictwie kulturowym, m.in. ze względu na wielokulturowe tradycje. Dlatego też, kolejne warsztaty poświęcone były wykorzystywaniu lokalnego dziedzictwa w działaniach animacyjnych i edukacyjnych. Poprowadziła je Joanna Sarnecka – animatorka kultury, antropolog, opowiadaczka w grupie „Opowieści z Walizki”, która w swoich działaniach skupia się na tematyce wielokulturowości. Animacyjne były też warsztaty, które poprowadził Patryk Kuś, na co dzień działający w Lubartowie, twórca L’ART Festiwalu. Podczas tych zajęć uczestnicy zastanawiali się m.in. nad tym jak animować małe społeczności. W związku z tym, że media społecznościowe są dziś nieodłączną częścią niemalże wszystkich sfer życia społecznego, ostatnie warsztaty związane były z wykorzystywaniem ich w komunikacji z odbiorcami animacji kulturowej i animacji. Zajęcia poprowadził Michał Pałasz – nauczyciel akademicki UJ i AGH w Krakowie,  menedżer mediów społecznościowych, koordynator Festiwalu „Polikultura”, przewodnik Krakowskiego Szlaku Streetartu.

Warsztaty były okazją nie tylko do poszerzenia swej wiedzy i umiejętności, ale także była to przestrzeń do spotkania i poznania się osób z całego województwa, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy, co uczestnicy niejednokrotnie podkreślali. Spotkanie tej grupy, było też doskonałą okazją do podjęcia dyskusji na temat kondycji edukacji kulturowej w regionie, dlatego też uczestnicy warsztatów wzięli udział w panelach dyskusyjnych które są częścią diagnozy będącej jednym z najważniejszych działań w projekcie.

Skip to content