Bardzo Młoda Kultura

Spotkania informacyjne w 2020 roku!

Centrum Kulturalne w Przemyślu, które jest wojewódzkim operatorem  Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury  zaprasza animatorów kultury, nauczycieli a także przedstawicieli NGO, działaczy niezrzeszonych na pierwsze spotkania informacyjne.

BMK  to wieloletni program wspierania edukacji kulturowej, to jeden z najważniejszych programów Narodowego Centrum Kultury, który dofinansowuje jego realizację w 16 województwach. Budując współpracę pomiędzy sektorami kultury i edukacji poprzez wspólne działania, chcemy wzmacniać edukację kulturową i integrować lokalną społeczność. Dzięki temu można bezpłatnie uczestniczyć w ciekawych zajęciach warsztatowych i zdobyć pieniądze na swoje działania związane z szeroko pojętą edukacją kulturalną dzieci i młodzieży.


Czekamy na Was:
12 lutego 16.00 Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie, ul. Kościuszki 18;
13 lutego 16.00 Tarnobrzeski Dom Kultury ul. Słowackiego 2;
19 lutego 16.00 Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1;
20 lutego 16.00 Miejski Dom Kultury w Łańcucie, ul. Kościuszki 15;
25 lutego 16.00 Sanocki  Dom Kultury w Sanoku, ul. Mickiewicza 24;
26 lutego 16.30 Centrum Kulturalne w Przemyślu, ul. Konarskiego 9.

Nie ma zapisów, zapraszamy wszystkich chętnych, pragnących się  realizować na polu edukacji kulturowej i animacji. Przekażemy niezbędne informacje o programie, jego założenia, zasady uczestnictwa i korzyści płynące z uczestnictwa w konkursie regrantingowym.  Przedstawimy  także przykładowe projekty dofinansowane w latach 2016-2019.
Przyjdźcie i  posłuchajcie, rozwiejemy wszelkie wątpliwości. W tym projekcie warto wziąć udział!

Skip to content