Bardzo Młoda Kultura

Rusza Bardzo Młoda Kultura!

Bardzo Młoda Kultura to trzyletni program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury. Aktualnie trwa jego trzecia edycja zaplanowana na lata 2023-2025. Centrum Kulturalne w Przemyślu pełni rolę, wyłonionego w konkursie, operatora w województwie podkarpackim, podobnie jak w poprzednich dwóch edycjach.

Program jest realizowany w całej Polsce przez 11 operatorów w następujących województwach: lubelskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, podlaskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, mazowieckim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim.

Głównym celem zadania jest zachęcanie młodzieży do różnorodnych działań związanych z kulturą, aktywizacja i edukacja kulturowa.

Rolą osób dorosłych będzie wsłuchanie się w potrzeby i zainteresowania młodych ludzi a następnie przełożenie tego na działania praktyczne.

BMK ma na celu najpierw rozwój a potem wzmocnienie podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze.

Kolejnym celem projektu jest także wzmacnianie więzi i rozwój współpracy lokalnych wspólnot
I także rozwój kompetencji osób dorosłych współpracujących z młodzieżą.

Na spotkania informacyjne serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którym młodzież i praca z nią jest bliska.
Wszystkich tzn.:

  • instytucje kultury i edukacji;
  • placówki samorządowe;
  • stowarzyszenia, kluby, towarzystwa, koła (w tym także Koła Gospodyń Wiejskich);
  • fundacje, grupy NGO;
  • parafie i działające przy nich różnego rodzaju koła, grupy;
  • ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym także specjalne oraz prowadzone przez osoby duchowne);
  • instytucje przyrodnicze i ochrony środowiska;
  • muzea, biblioteki, izby pamięci.

Te instytucje będą razem z nami organizować spotkania i warsztaty, a także wspierać nas w promocji:
– Miejski Dom Kultury w Łańcucie,
– Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu,
– Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie,
– Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.

Zapraszamy na spotkania informacyjno – sieciujące:

– 12 czerwca o godz. 12:00 do Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu,

– 14 czerwca o godz. 12.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie.

Koordynacja projektu / Konsultacje merytoryczne:
Sylwia Błaut-Kowalczyk – s.blaut@ck.przemysl.pl
tel. 16 678 20 09 w. 503

Skip to content