Bardzo Młoda Kultura

Rozgryźć dziedzictwo – kolejna propozycja warsztatów

21 maja w godzinach od 10:00 do 15:30 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbędą się warsztaty pt. „Rozgryźć dziedzictwo”.

W trakcie zajęć przybliżymy zagadnienie interpretacji dziedzictwa – procesu komunikacyjnego, zaplanowanego by ujawniać znaczenia i związki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dzięki wykorzystaniu zachowanych obiektów, artefaktów, krajobrazu i przestrzeni. Poszukamy odpowiedzi na pytania, jak tworzyć opowieść o miejscu/obiekcie/zasobach dziedzictwa, by angażowała odbiorców, w jaki sposób budować narrację i za pomocą jakich środków ją prezentować oraz na co zwrócić uwagę w procesie komunikacji z odbiorcą. Kluczowa będzie interakcja z uczestnikami, ich aktywna postawa oraz bezpośredni kontakt z dziedzictwem. Wykonamy szereg ćwiczeń z pogranicza takich dziedzin jak edukacja, dziennikarstwo, marketing, turystyka i rekreacja, planowanie i projektowanie, a efektem warsztatów będzie zebranie pomysłów na opowieści o lokalnym dziedzictwie.

Katarzyna Zarzycka – edukatorka, animatorka kultury, prowadzi Fundację Plenerownia (www.plenerownia.com). Inspirują ją ludzie, historie oraz ich ślady zapisane w otoczeniu. W praktyczny sposób przybliża i korzysta ze sztuki interpretacji dziedzictwa, a jej mottem są słowa Freemana Tildena, ojca interpretacji: „interpretując – rozumieć, rozumiejąc – docenić, doceniając – chronić”. Opracowała wiele wydawnictw, scenariuszy wystaw muzealnych, tras turystycznych, ścieżek kulturowych, przeprowadziła kilkadziesiąt projektów aktywizujących społeczności lokalne i niezliczoną ilość warsztatów z uczestnikami w różnym wieku, a to wszystko w kontekście dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Skip to content