Bardzo Młoda Kultura

Regulamin konkursu 2024

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu o współorganizację inicjatyw w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2024. Nabór do konkursu odbędzie się od 18.03.2024 r. do 27.05.2024 r.

Aplikacja powinna zostać przesłana w dwóch wersjach:

  • w formie elektronicznej na adres: bmk2.ck@gmail.com,
  • w formie papierowej z wymaganymi podpisami partnerów.

Decyduje data stempla pocztowego.

Skip to content