Bardzo Młoda Kultura

Raport z ewaluacji Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – województwo podkarpackie

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 przygotowanym przez dra Wojciech Broszkiewicz na zlecenie Centrum Kulturalnego w Przemyślu – Operatora regionalnego BMK w województwie podkarpackim.

Skip to content