Bardzo Młoda Kultura

Przedłużamy nabór zgłoszeń na warsztaty PEK w Ustrzykach Dolnych!

Przedłużamy nabór do udziału w Projekcie Podkarpacka Edukacja Kulturowa 2018! Na formularze zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną na adres www.pek.bmk.pl czekamy do 4 maja!

Nabór dotyczy części warsztatów odbywających się w Ustrzykach Dolnych. Termin naboru dla Przemyśla i Rzeszowa pozostaje do 20 kwietnia.

W związku z przedłużeniem naboru, termin spotkania obligatoryjnego w Ustrzykach Dolnych został przeniesiony z 25 kwietnia na 15 maja. Pozostałe terminy warsztatów pozostają bez zmian.

Zachęcamy do zgłaszania się animatorów kultury, pracowników instytucji kultury, nauczycieli, przedstawicieli NGO i aktywistów lokalnych z całego województwa.

Przypominamy, że udział w bezpłatnych warsztatach jest przepustką do złożenia wniosku w naszym konkursie grantowym na działania z dziećmi, młodzieżą oraz międzypokoleniowe. Tegoroczny budżet konkursu wynosi 80 000 zł!

Warsztaty co roku są świetną okazja do wzajemnego poznania się i integracji oraz przede wszystkim nabycia nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem warsztatów, programem poszczególnych zajęć i naszymi trenerami!

Z naszymi działaniami z poprzednich lat można zapoznać się na stronach:
www.pek-ck.pl
facebook: https://www.facebook.com/pek.bmk/

Skip to content