Bardzo Młoda Kultura

Projekt Urban Sketching- kolejne działania

Rozpoczęliśmy kolejny etap działań po naborze uczestników. Przygotowaliśmy nasz główny plakat, który będzie nam towarzyszył podczas warsztatów. Plakat zawiesimy w miejscach przez nas odwiedzanych. Przygotowany został również dla każdego uczestnika „Pomocnik Skeczysty” w formie skoroszytu z najważniejszymi informacjami o Urban Sketchingu. Zawarte są w nim również inspiracje w postaci zdjęć, oraz notatnik, aby podczas naszych spotkań dzieci mogły uzupełniać swoje pomocniki korzystając z nowo zdobytej wiedzy.

Dodatkowo na spotkanie z rodzicami i uczestnikami przygotowane są zdjęcia przedstawiające działania Skeczystów oraz informację o warsztatach w ramach projektu umieszczone na sztaludze.

Koordynator projektu  Sylwia Kozak

Skip to content