Bardzo Młoda Kultura

Projekt ,,Lasoskie korzenie” zbliża się do końca

Zakończyliśmy zajęcia, jakie prowadziliśmy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Komorowie.  Zajęcia odbywały się w ramach projektu ,,Lasoskie korzenie”,    z programu ,,Bardzo Młoda Kultura – podkarpackie”. 

Uczestnikami są dzieci i młodzież w wieku 10 – 14 lat. Projekt ma na celu przybliżenie uczestnikom, kultury regionu lasowiackiego. Realizowany jest przez nasze stowarzyszenie – Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Kultury Tradycyjnej ,,Życie z przytupem”, we współpracy ze wspomnianą szkołą. Koordynatorem projektu jest p. Łukasz Sędyka, a współkoordynatorem p. Ewa Łeptuch. Warsztaty prowadzili: Katarzyna Brzyska – ,,Wszystko o Lasowiakach”, Zofia Dąbrowska – warsztaty plastyczne i warsztaty śpiewacze, Artur Szlachetka – warsztaty tańca regionalnego, Wojciech Dulski wraz z Kapelą Łola – muzyka Lasowiaków. Przez cały czas trwania zajęć, w opiece nad uczestnikami i w różnych nieprzewidzianych sytuacjach, wspierały nas panie nauczycielki – Agata Majka-Stec i Anna Zięba Kurda. Zajęcia miały charakter warsztatów i odbywały się od 28 sierpnia do 19 września. Podczas spotkań, uczestnicy poznawali historię regionu lasowiackiego. Dowiedzieli się jak wyglądał strój lasowiacki, czym Lasowiacy zajmowali się na co dzień, jak mieszkali, jakie mieli rozrywki, jakie potrawy przyrządzali. Nauczyli się tańczyć tańców regionalnych, a śpiewając dawne pieśni poznali gwarę lasowiacką. Zapoznali się też z muzyką Lasowiaków i dowiedzieli się jaki był skład tradycyjnych kapel lasowiackich. Na warsztatach plastycznych uczestnicy projektu, bazując na wzorach haftów lasowiackich, wykonali tzw. malowanki i wycinanki, a także kwiaty z bibuły, które kiedyś były nieodzownym elementem wystroju wnętrza każdej chaty. Dużą atrakcją dla uczestników projektu była wycieczka do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, gdzie mogli poszerzyć i utrwalić swoją wiedzę na temat kultury regionalnej. Podczas wszystkich spotkań organizatorzy zapewniali napoje i poczęstunek. W ramach projektu opracowana została też ilustrowana książeczka o Lasowiakach, którą otrzyma każdy z uczestników.

Ale to jeszcze nie koniec atrakcji, bo przed nami uroczyste podsumowanie projektu, podczas którego będzie można podziwiać prace wykonane na warsztatach plastycznych, a także umiejętności nabyte podczas warsztatów śpiewu i tańca. Będzie można również pokosztować potraw regionalnych, które przygotują panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Wszyscy uczestnicy na zakończenie projektu otrzymają atrakcyjne upominki. Podsumowanie projektu odbędzie się 17 października 2020 r.

Zofia Dąbrowska

Skip to content