Bardzo Młoda Kultura

Polska na ludowo – Kujawy

Kolejny obszar Polski poznawany przez nas podczas folkowych warsztatów projektu „Polska na ludowo” to Kujawy. To niewielki region położony między Wielkopolską, Mazowszem a Kaszubami. Dowiedzieliśmy się, że tradycja na Kujawach jest ciągle żywa.

Najważniejszym tańcem na Kujawach, jest oczywiście kujawiak. Taniec ten wykonywany był po linii koła, we wcześniej ustalonym porządku. Taniec kujawiak uzyskał status narodowego tańca.
Muzyka kujawska ma charakter instrumentalny, słowa mają mniejsze znaczenie niż w przypadku muzyki ludowej z innych regionów. Często używa się luźnych sylab, nie związanych z tekstem, aby wypełnić rozbudowaną melodię. Typowa kapela kujawska składa się z jednych lub dwóch skrzypiec i basów, rzadziej stosuje się klarnety czy bębenki. I dzisiejsze warsztaty muzyczne właśnie pozwoliły nam poznać cześć tych instrumentów a nawet zagrać i zaśpiewać. Gościliśmy panią Katarzynę Hajduk, która w ciekawy sposób zaprzyjaźniła nas z muzyką kujawską.

Dowiedzieliśmy się też, że niepowtarzalne wzory mieszkańców Kujaw prezentowane są przez haft kujawski, który zawiera w sobie przede wszystkim ornamenty roślinne o różnych kształtach i trudności haftowania.
Takie hafty możemy spotkać wyszyte na strojach kujawskich.

Strój kujawski był szyty z dobrego gatunkowo sukna i jedwabiu, który nierzadko sprowadzany był zza granicy. Z tego powodu, stroje kujawskie były bardzo kosztownym ubiorem i jednym z droższych w Polsce. Dodatkowo stroje te cechowało podobieństwo do strojów szlacheckich, co nadawało im powagi. Kujawy jako region były zróżnicowane, część znalazła się pod zaborem pruskim, a druga część pod zaborem rosyjskim. Widoczne byłby też różnice w zamożności mieszkańców tego regionu. Mimo to niezależnie od statusu społecznego, każdy mieszkaniec Kujaw posiadał własny odświętny strój ludowy.

Sporo dowiedzieliśmy się o tym niewielkim regionie Polski. Na dzisiejszych warsztatach zamieniliśmy się nie tylko w muzyków, ale i w folkowych projektantów mody.

Skip to content