Bardzo Młoda Kultura

Ostatnie warsztaty Podkarpackiej Edukacji Kulturowej w 2017 roku!

Zapraszamy do udziału w listopadowej odsłonie warsztatów PEK. Tym razem podczas warsztatów spotkamy się z fotografią, filmem animowanym i warsztatami ruchowymi.

Podczas warsztatów fotograficznych (21.11.2017 r., godz. 10:00 – 16:00) będzie można poznać wiele wskazówek, w jaki sposób, bez specjalistycznego sprzętu atrakcyjnie fotografować realizowane przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne, czy artystyczne i aby stworzone fotografie tworzyły atrakcyjną dokumentację wizualną.
Podczas kolejnych warsztatów, będzie można zapoznać się z prostym i efektywnym narzędziem pracy z dziećmi i młodzieżą, jaką jest animacja i tworzenie filmów (24.11.2017 r., godz. 10:00 – 16:00) i jak w sposób twórczy i kreatywny można tworzyć wspólnie filmy o walorach zarówno artystycznych, jak i edukacyjnych.
Ostatnie spotkanie warsztatowe, to twórcze warsztaty ruchowe (27.11.2017 r., godz. 12:00 – 18:00). Podczas zajęć uczestnicy odkrywać będą swoje możliwości oraz uczyć się będą budowania ruchowych relacji w przestrzeni. Wspólnie Poszukiwać będą sposobów zastosowania zabaw i zadań ruchowych do pracy z grupami w kontekście integracji.

Wszystkie warsztaty odbędą się w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Do udziału zachęcamy animatorów kultury, pracowników domów i ośrodków, bibliotek, muzeów, nauczycieli oraz członków stowarzyszeń i fundacji działających w sferze kultury/edukacji/społecznej.

Na zgłoszenia czekamy do 19 listopada, za pomocą wypełnionego formularza przesłanego elektronicznie na adres pekbmk@gmail.com.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY, uczestnikom zapewniamy przerwę obiadową oraz serwis kawowy.

Ilość miejsc ograniczona. Informację o zakwalifikowaniu lub nie wyślemy pocztą elektroniczną najpóźniej 20 listopada do godziny 11:00. W przypadku nie otrzymania informacji zwrotnej prosimy o kontakt.

Skip to content