Bardzo Młoda Kultura

Miejscowość:
Przemyśl
Adres:
Stanisława Konarskiego 9
Telefon:
16 678 20 09
Fax:
16 678 20 09 w. 540
Email:
ck@ck.przemysl.pl
Adres www:
www.ck.przemysl.pl
Opis:
Centrum Kulturalne w Przemyślu jako wojewódzka instytucja kultury realizuje wielopłaszczyznową politykę kulturalną w wymiarze środowiskowym, regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym.
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Miejscowość:
Jarosław
Adres:
ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław
Telefon:
16 624 87 96
Email:
kontakt@ckip.jaroslaw.pl
Adres www:
www.ckip.jaroslaw.pl
Opis:
W samym centrum Jarosławia, w położonej na Rynku Kamienicy Attavantich, znajduje się wyjątkowe miejsce, wpisujące się w kulturalny klimat miasta – Centrum Kultury i Promocji.

Ta młoda, bo działająca od 2009 roku instytucja, ma za zadanie upowszechniać, tworzyć i chronić kulturę, a także popularyzować walory kulturowe i turystyczne. Swoją działalnością obejmuje teren gminy Miejskiej Jarosław oraz obszary kulturowo i etnicznie z nią związane.

Kamienica Attavantich, siedziba Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, pełniła przez cały XIX wiek ważne funkcje. To tutaj, po zajęciu ratusza przez Austriaków, ulokowano władze gminy miejskiej, a następnie sąd. W XX wieku mieściła się tu szkoła ludowa oraz założone przez wybitną pianistkę, Marię Turzańską –Towarzystwo Muzyczne im. Fryderyka Chopina.

Dziś na parterze budynku Centrum Kultury i Promocji znajduje się Punkt Informacji Turystycznej, gdzie można uzyskać informacje na temat miasta, regionu, a także nabyć różnego rodzaju pamiątki i upominki. Również na parterze mieści się Galeria w Holu u Attavantich. Do dyspozycji turystów pozostają także przewodnicy oraz Podziemne Przejście Turystyczne.

Pierwsze piętro zajmuje Galeria Główna. To tutaj co 3 tygodnie odbywają się wernisaże i wystawiane są różne formy sztuki. Z tą galerią sąsiaduje kolejna – Galeria Debiutów, umożliwiająca młodym, zdolnym artystom, pierwsze publiczne zaprezentowanie swoich prac szerokiemu gronu odbiorców.

Ostatnią kondygnację zajmuje Sala Lustrzana, będąca jak dawniej miejscem imprez kulturalnych i koncertów. To tutaj odbywają się małe formy artystyczne, wieczory poezji oraz kameralne spotkania ludzi zafascynowanych życiem kulturalnym miasta.
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
Miejscowość:
Chmielnik
Adres:
Chmielnik 50, 36-016
Telefon:
17 2296 611
Fax:
17 2296 611
Email:
gbpchmielnik@op.pl
Adres www:
www.bibliotekachmielnik.pl
Opis:
Biblioteka działa jako jedyna instytucja kultury na terenie gmin y Chmielnik. Swoją działalnością wspiera rozwój społeczności lokalnej dzięki rozpoznawaniu, rozwijaniu, zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych. Formy działań biblioteki to: lekcje biblioteczne, konkursy, przeglądy, spotkania integracyjne, warsztaty dla wszystkich grup wiekowych, imprezy plenerowe, organizacja wystaw, animacje czytelnicze, działalność informacyjna, prowadzenie zespołów tanecznego dla dzieci i młodzieży, realizacja projektów kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych.
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku
Miejscowość:
Rzeszów
Adres:
ul. Zelwerowicza 10c/12
Telefon:
506285993
Email:
grzegorzdroba@gmail.com
Adres www:
www.grzegorzdroba.pl
Opis:
Miejsce kultury
Miejscowość:
Stalowa Wola
Adres:
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola
Telefon:
15 842-10-63
Email:
biblioteka@mbpstalowawola.pl
Adres www:
biblioteka.stalowawola.pl
Miejscowość:
Stalowa Wola
Adres:
ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola
Telefon:
15 842 09 50
Email:
dyrekcja.mdk@o2.pl
Adres www:
www.mdkstalowawola.pl
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli
Miejscowość:
Stalowa Wola
Adres:
ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola
Telefon:
15 844 85 56
Fax:
15 844 85 57
Email:
muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Adres www:
muzeum.stalowawola.pl
Miejscowość:
Rzeszów
Adres:
ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów
Telefon:
17 748 39 50
Email:
biuro@rdk.rzeszow.pl
Adres www:
www.rdk.rzeszow.pl
Opis:
Podstawowym założeniem naszej działalności jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców Rzeszowa.

Staramy się zachęcać Rzeszowian do czynnego udziału w życiu kulturalnym i artystycznym miasta.

Zadania Rzeszowskiego Domu Kultury to organizacja czasu wolnego mieszkańców, tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień Rzeszowian ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży, promocja środowiska kulturalnego miasta.

Powyższe zadania realizujemy poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez artystycznych, upowszechniających różnorodne dziedziny kultury i sztuki – czyli koncerty, wystawy, spektakle, konkursy i festiwale.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Mamy nadzieję, że poszerzamy grono naszych odbiorców, sympatyków i partnerów do współpracy. Zapraszamy do naszych filii na terenie całego miasta.
Rzeszowski Dom Kultury
Miejscowość:
Stalowa Wola
Adres:
ul. gen. Leopolda Okulickiego 32, 37-450 Stalowa Wola
Telefon:
15 842 23 22
Email:
sdkkultura@gmail.com
Adres www:
http://www.sdk.stalowawola.pl/
Miejscowość:
Rzeszów
Adres:
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Okrzei 7, 35-002 Rzeszów
Telefon:
Tel: 17 853 52 57
Fax:
17 853 52 50
Email:
wdk@podkarpackie.pl
Adres www:
www.wdk.podkarpackie.pl
Opis:
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie jest jedną z najdłużej istniejących w naszym regionie instytucji kultury. Rozpoczynały w nim swa działalność renomowane dziś instytucje artystyczne, związki twórcze i stowarzyszenia kulturalne. W ramach działalności statutowej WDK organizuje corocznie kilkaset imprez artystycznych, rozrywkowych, oświatowych, w tym ponad pięćdziesiąt o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Udziela też pomocy terenowym placówkom kultury i pełni pieczę nad amatorskim ruchem artystycznym oraz „żywymi” jeszcze przejawami autentycznej kultury ludowej. Jest miejscem spotkań kolejnych pokoleń miłośników sztuki i hobbystów, skupionych w licznych zespołach artystycznych, kołach i klubach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych.
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Skip to content