Bardzo Młoda Kultura

MIĘDZY NAMI W MIĘDZYCZASIE

Beneficjent: Małgorzata Leja
Szkoła Podstawowa w Cieplicach
Partner: Tadeusz Kyć
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy

Celem inicjatywy jest ukazanie roli edukacyjno-kulturotwórczej wiejskiej wspólnoty, która inicjuje działania środowiskowe na rzecz wspólnego dobra. Warsztaty, spotkania, plenery malarskie, koncerty muzyczne, happeningi poszerza wiedzę, odbudują relacje i poczucie wspólnoty, będą mostem do integracji międzypokoleniowej.

Skip to content