Bardzo Młoda Kultura

Mam Duszę Artysty

CEL PROJEKTU: stworzenie różnorodnej i bogatej oferty cyklu warsztatów dla dzieci i młodzieży, nawiązujący, m.in. do ogólnopolskich plenerów malarskich „Wiśniowa pachnąca malarstwem” organizowanych od 11 lat w Wiśniowej, a będące kontynuacją tradycji międzywojnia za czasów hrabstwa Mycielskich w okresie rozkwitu artystycznego wiśniowskiego zespołu parkowo-dworskiego i folwarcznego.

Poprzez zaplanowane działania chcemy zachęcić dzieci i młodzież do obcowania ze sztuką, dzięki: spotkaniu z dojrzałymi artystami, możliwością przebywania w ich środowisku oraz obserwacji  procesu twórczego. Chcemy rozwinąć wrażliwość i świadomość uczestników, nie tylko, jako odbiorcy sztuki, ale przede wszystkim jako jej współtwórcy poprzez samodzielne tworzenie, odblokowanie i ekspresję twórczą. Nasz projekt, jak sugeruje nazwa – jest procesem poszukiwania w sobie pierwiastka artystycznego – gdyż w każdym z nas drzemie dusza artysty – a projekt ma za zadanie odnaleźć i uwolnić tą duszę oraz uświadomić jej wartość i  istnienie. Celem projektu jest także promocja sztuki i dziedzictwa kulturowego oraz integracja i aktywizacja społeczna.

Skip to content