Bardzo Młoda Kultura

Krzeszowska Chata

16 września w Krzeszowie odbyło się uroczyste otwarcie Krzeszowskiej Chaty, nad którą pracowali uczestnicy projektu Krzeszów z Pasją – „Krzeszowska Chata”. W ramach projektu zostało zagospodarowane pomieszczenie, w którym znalazły się pamiątki, zdjęcia i przedmioty, które są nośnikami dawnej historii Krzeszowa i jego mieszkańców. Powstanie „Chaty” było efektem warsztatów dziennikarskich, fotograficznych i genealogicznych w których wzięli udział młodzi uczestnicy projektu. Po ich zakończeniu byli oni przygotowani, aby poszukiwać pamiątek związanych z miejscowością oraz przeprowadzać wywiady ze starszymi mieszkańcami Krzeszowa, które pozwalały odkrywać im historię i dziedzictwo ich rodzinnej miejscowości. Projekt zrealizowała Anna Małgorzata Kargol (Szkoła Podstawowa w Krzeszowie) w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzeszowie.

Skip to content