Bardzo Młoda Kultura

KORZENIE

Beneficjent: Danuta Zarzyka
Stowarzyszenie Artystyczne GOŚCINIEC POŁUDNIA w Obarzymie, gmina Dydnia
Partner: Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Dydni

Uczestnikami projektu będzie 20 uczniów szkół podstawowych, mieszkających we wsiach po obu stronach Sanu między Dynowem a Sanokiem. Rezultaty inicjatywy natomiast, będą skierowane do szerokiej społeczności lokalnej bez względu na wiek. Ze względu na historię terenów i ich mieszkańców, niekiedy bardzo skomplikowaną, będzie wyrobienie w młodzieży i dzieciach samooceny i refleksji nad tragicznymi wydarzeniami z lat 1939 – 1947. Do głębszego ich poznania przyczyni się szereg działań, m.in. spotkania, warsztaty, plenery plastyczne i rękodzielnicze, nauka tańców, gwary, przyśpiewek, tworzenie korzeni geneologicznych, powrót do starych rodzinnych fotografii czy wspólna praca nad Mapą Powiązań.

Skip to content