Bardzo Młoda Kultura

Kino sferyczne w Nowej Wsi

Ośrodek Kultury w Dukli wraz z trzema partnerami będzie realizować szereg zadań w ramach inicjatywy pn. „Młodości zamierzenia, a doświadczenia”. Projekt skierowany jest do młodzieży od 13 do 24 roku życia i ma na celu edukację kulturową, która wpłynie na odkrywanie i rozwój talentów oraz wzbogacenie wielu aspektów osobowości.

21 sierpnia odbyło się pierwsze wydarzenie wchodzące w skład inicjatywy. Przy współpracy z Partnerem projektu – Stowarzyszeniem „Razem Lepiej”, udało się zaprosić do Domu Ludowego w Nowej Wsi grupę młodzieży z terenu Gminy Dukla. Wzięli oni udział w projekcji kina sferycznego. W nietypowo wyglądającej kopule, w pozycji leżącej, uczestnicy wydarzenia obejrzeli film wyświetlony pod kątem 360 stopni. Seans miał charakter edukacyjny. Młodzież miała możliwość zapoznania się z nowymi wynalazkami i innowacjami technicznymi związanymi z wyprawami na Księżyc oraz zdobyła wiedzę o wyprawach w kosmos. Każdy uczestnik wydarzenia otrzymał paczkę z poczęstunkiem.

Kolejne wydarzenia realizowane w ramach projektu już niebawem!

Skip to content