Bardzo Młoda Kultura

KARPACKIE RĘKOCZYNY

Beneficjent: Krystyna Galik-Harhaj
Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy
Partner:
Jarosław Maszluk
Szkoła Podstawowa w Rzepedzi

Uczestnikami inicjatywy będą dzieci i młodzież z terenu Gminy Komańcza. Ma na celu stworzenie przestrzeni do współpracy, edukacji i tolerancji oraz szacunku do dziedzictwa kulturalnego poprzez głównie zainteresowanie młodego pokolenia rękodzielnictwem karpackim.
Przyczynią się do tego warsztaty: ceramiki i garncarstwa, ikono pisarstwa i biżuterii koralikowej. Część praktyczna poprzedzą wykłady z historii rękodzielnictwa karpackiego oraz pokazanie gotowych wyrobów, np. naczyń glinianych czy krywulek.

Skip to content