Bardzo Młoda Kultura

„Jesienne spotkania ze sztuką” – „Śniadanie na trawie”

9 września 2016 r. w ramach projektu „Jesienne spotkania ze sztuką” odbył się piknik poprzedzony konkursem na najlepsze odtworzenie obrazu C. Moneta „Śniadanie na trawie”.

Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na piękno sztuki oraz dostrzeganie, odczytywanie i przekazywanie treści zawartych na obrazie C. Moneta „Śniadanie na trawie” . Ponadto celem konkursu było rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego myślenia uczniów oraz doskonalenie umiejętności świadomego odbioru różnych tekstów kultury oraz ich analizy i interpretacji.

Zadaniem  uczestników konkursu było odtworzenie obrazu C. Moneta „Śniadanie na trawie” poprzez dobranie odpowiednich strojów, rekwizytów i zaaranżowanie sytuacji przedstawionej na obrazie francuskiego impresjonisty. Odpowiednio ustawione i ucharakteryzowane dzieci pozowały do zdjęć  wykonywanych przez dwoje nauczycieli.

W zmaganiach konkursowych uczestniczyli reprezentanci klas 0-VI. Ku uciesze organizatorów również rodzice przejawiali spore zainteresowanie i zaangażowanie w przygotowanie swoich pociech do walki o laur zwycięstwa.

Wysiłek małych aktorów został nagrodzony słodkościami i możliwością udziału w zabawach zorganizowanych przez nauczycieli. Pogoda ducha i humor dopisywały dzieciom, zadowolenia nie kryli również rodzice dumni ze swoich pociech.

Skip to content