Bardzo Młoda Kultura

IZBA ŁEMKOWSKA

Beneficjent: Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie
Partner: Marcin Maresz
Prywatna Szkoła Muzyczna w Nowym Żmigrodzie

W inicjatywie weźmie udział zróżnicowana wiekowo grupa 22 osób od 8 roku życia do 65 lat, w tym także osoby niepełnosprawne. Celem będzie rozpowszechnienie rdzennej kultury Łemkowskiej, która stanowi dziedzictwo kulturowe regionu. Dlatego udział osób dorosłych będzie istotny przy podzieleniu się wiedzą i umiejętnościami, które zanikają w nowożmigrodzkiej społeczności. Zaplanowane działania to przede wszystkim zajęcia praktyczne: liternictwo, wyszywanie, muzyczne czy zajęcia kulinarne. Dopełnieniem będzie wyjazd do Skansenu w Sanoku.

Skip to content