Bardzo Młoda Kultura

Huta Młodych Artystów – zakończenie projektu

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku – Filia Biblioteczna w Nowosielcu i Stowarzyszenie „Mieszkańcy z Pasją w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Nowosielcu zrealizowali projekt „Huta Młodych Artystów”. Honorowym patronatem  w/w wydarzenie zostało objęte przez Pana Roberta Bednarza Starostę Niżańskiego i Pana Juliana Ozimka Burmistrza GiM Nisko.

Celem projektu było rozwijanie uzdolnień artystycznych i pobudzanie do kreatywnego działania dzieci, poprzez prowadzenie cyklicznych warsztatów. Warsztaty plastyczne prowadzone przez: Paulinę Czarnecką z Warszawy, nauczyciela – Alicję Koćmirską oraz członków „Stowarzyszenia Mieszkańcy z Pasją”, warsztaty literackie: prowadzone przez Annę Banach dyrektora Pedagogicznej Biblioteki w Tarnobrzegu, Joannę Gorczycę – nauczyciela tutejszej szkoły i teatralne prowadzone przez Macieja Niedbała aktora teatru „Gabi”i nauczyciela Małgorzatę Flis.

Wszystkie warsztaty realizowane były cyklicznie od 4 września do 12 października. Nauczyciele, koordynator i członkowie stowarzyszenia prowadzili nieodpłatnie warsztaty. Całość przedsięwzięcia zakończone zostało przedstawieniem teatralnym połączone z  wernisażem prac plastycznych uczestników zajęć warsztatowych „Huty Młodych Artystów” oraz wystawą artystyczną lokalnych twórców i rękodzielników z powiatu niżańskiego. Celem imprezy było popularyzacja twórczości literackiej i artystycznej.

Zorganizowane przedsięwzięcie było imprezą otwartą, na którą zaproszono wszystkich mieszkańców z powiatu, zainteresowanych kulturą i sztuką. Na spotkanie przybyli: Robert Bednarz-Starosta Niżański, Zastępca Burmistrza Pani Teresa Sułkowska, Waldemar Ślusarczyk, Radni Powiatu i Gminy Nisko oraz ks. kan. Kazimierz Partyka, rodzice, uczniowie i pozostali mieszkańcy powiatu.

Na scenie zaprezentowali się uczestnicy projektu „Huta Młodych Artystów” oraz grupa literacka, ze Stowarzyszenia „Witryna”: Elżbieta Kiszko, Tadeusz Brak artyści z powiatu niżańskiego malarze z Jeżowego – Dorota Trela, Małgorzata Piskor, Aleksandra Krawiec, Anna Ulewicz, rzeźbiarze: Stanisław Pałka z Zarzecza oraz Waldemar Zając z Jeżowego, haft i wyszywanie: Grażyna Jania i Małgorzata Rurak z Nowosielca, rękodzielnicy: Kozak Beata ,Marta Członka z Nowosielca, Ewa Chamot z Kończyc, oraz pasjonatka fotografii Beata Komsa z Nowosielca i akordeonista Jakub Grabiec  z Samorządowej  Szkoły Muzycznej I Stopnia w Jeżowem pod kierunkiem  dyrektora Pana Marka Nowaka. Ponadto na scenie wystąpili uczniowie tutejszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli: Alicji Koćmirskiej, Joanny Stec, Jolanty Krawiec i Joanny Gorczycy.

Imprezie towarzyszyły: zabawy, zjeżdżalnia dla dzieci, pokaz szybkich fryzur Marcelina Bednarz, stoisko promujące literaturę –Anna Banach  z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu – Filia w Nisku.

Z pośród przybyłych gości zostały rozlosowane po 3 nagrody ufundowane przez Starostę Niżańskiego, Burmistrza Gminy  Nisko, i Miejską Bibliotekę Publiczną w Nisku. Nagrody otrzymali:
1. Ewa Jaskot,  2. Natalia Rurak  3.Tomasz Ptak  4.Niedziałek Monika, 5. Dominika Krawiec,  6.Beata Kozak, 7.Iskra Justyna.

Spotkanie zakończyła Pani Anna Cichocka dyrektor szkoły oraz Anna Ulewicz koordynator projektu dziękując wszystkim za udział i wkład włożony w przygotowanie i realizację tego wydarzenia wręczając dyplomy i upominki.

Zadanie realizowane w ramach projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018. Regionalnym operatorem programu jest Centrum Kulturalne w Przemyślu.


Koordynator projektu
Anna Ulewicz

Skip to content