Bardzo Młoda Kultura

Huta Młodych Artystów – warsztaty z elementami biblioterapii

Tematem kolejnych warsztatów literackich przeprowadzonych 12 września było „Czytanie to sztuka! Zostań bohaterem”.

Warsztaty miały na celu rozwijanie postawy czytelniczej wśród młodych ludzi oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Elementy i korzyści płynące z warsztatów:
– eksperymentowanie myślami i emocjami;
– tworzenie pozytywnych nawyków i reakcji;
– kształcenie świadomych odbiorców literatury;
– kształcenie umiejętności pracy indywidualnej i grupowej;
– interpretacja prozy i odniesienie jej do siebie;
– zrozumienie własnych potrzeb.

Uczestnicy zajęć bardzo aktywnie i radośnie brali udział we wszystkich  formach i metodach  warsztatowych.


Koordynator projektu
Anna Ulewicz

Skip to content