Bardzo Młoda Kultura

Huta Młodych Artystów – warsztaty literackie – siła plotki

Warsztaty literackie z elementami biblioterapii, które odbyły się 27 września, przeprowadzone zostały pod tematem „Siła plotki”.

Zajęcia z wykorzystaniem bajki „Jabłka Pana Peabody” przedstawionej metodą teatrzyku Kamishibai. W trakcie zajęć uczestnicy nie tylko integrowali się, w grupie, ale również kształtowali empatie i uczyli się rozpoznawać emocje.

Zajęcia miały na celu kształtować u uczestników warsztatów odpowiedzialność za swoje słowa, uświadomić dzieciom, że plotka niszczy wzajemne relacje.

Koordynator projektu
Anna Ulewicz

Skip to content