Bardzo Młoda Kultura

DŹWIĘKI KOLORÓW

Beneficjent: Kamila Starościak
Dom Kultury SCK w Mielcu
Partner: Justyna Rajca
Przedszkole Miejskie nr 20 w Mielcu

Uczestnikami inicjatywy będą uczniowie klas pierwszych mieleckich szkół podstawowych. Poprzez cykl warsztatów nauczą się m. in. rozpoznawać gatunki muzyczne czy instrumenty muzyczne. Wspólnie będą słuchać utworów z różnych kategorii, a następnie następnie stworzą obrazy, które będą ich wyrazem artystycznym – skojarzeniem z konkretną, usłyszaną melodią. Powstaną prace indywidualne jaki i wspólne, wielkoformatowe. Inne zajęcia odwrócą dziecięcą twórczość. Najpierw obejrzą obraz, a następnie będą próbować pod jego wpływem tworzyć muzykę. Projekt będzie muzyczno-artystyczną edukacją a także wpłynie na rozwój wyobraźni i twórcza wrażliwość.

Skip to content