Bardzo Młoda Kultura

BARDZO MŁODZI KURATORZY WYSTAW

Beneficjent: Elżbieta Brynecka
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Krośnie
Partner: Katarzyna Solińska
Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie

Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z pracą galerii sztuki, przybliżenie zawodu kuratora wystaw oraz przygotowanie ekspozycji sztuki abstrakcyjnej w BWA w Krośnie. Uczestnicy to uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Krośnie. Wezmą udział w warsztatach projektowania graficznego, sami wymyśla koncepcję wystawy ze zbiorów galerii oraz przygotują dokumentację fotograficzną. Od strony merytorycznej przygotują młodzież wykładowcy – artyści, kuratorzy wystaw. Inicjatywa zakończy się wernisażem, który poprowadzi sama młodzież.

Skip to content