Bardzo Młoda Kultura

Bardzo Młoda Kultura w Okolicach Kultury

Dzięki uprzejmości pani redaktor Beaty Korbas z Radia Rzeszów, prezentujemy materiał wyemitowany 6 czerwca w audycji Okolice Kultury.

Beneficjenci konkursu II edycji programu Bardzo Młodej Kultury podpisali umowy z Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Zadaniem programu jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury. Centrum Kulturalne w Przemyślu jest operatorem regionalnym programu na Podkarpaciu. Beata Korbas towarzyszyła beneficjentom podczas podpisywania umów.

Radio Rzeszów, audycja Okolice Kultury, 6 czerwca 2021 r. godz. 17 – 19. Autor: Beata Korbas

Do konkursu przystąpiło 68 projektów z czego 11 zdobyło dotację na ich realizację. Bardzo Młoda Kultura to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury.

Skip to content