Bardzo Młoda Kultura

Bardzo Młoda kultura 2021 – zaproszenie do wypełnienia ankiety

Z uwagi na realizację regionalnej diagnozy prowadzonej przez Centrum Kulturalne w Przemyślu (Operatora regionalnego), w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura (pod auspicjami Narodowego Centrum Kultury), zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w internetowym badaniu dotyczącym stanu instytucji sfery kultury w naszym województwie w tak wyjątkowym czasie. Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety znajdującej się pod adresem:

Podmioty sfery kultury (instytucje, organizacje, indywidualne osoby itd.) https://forms.gle/MGpQv2tgKxRQXeSH8

Odbiorcy kultury https://forms.gle/aNURMnB4E62NGgiMA

Twórcy kultury https://forms.gle/sbjda9ZuVKv8QemGA

Udzielenie odpowiedzi zajmuje jedynie ok. 5 min.
Pozytywny odzew z Państwa strony jest warunkiem uzyskania wartościowych rezultatów.
Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

Z poważaniem,
W imieniu Zespołu Bardzo Młoda Kultura Podkarpacie 2019-21
dr Wojciech Broszkiewicz

Skip to content