Bardzo Młoda Kultura

Bardzo Młoda Kultura 2021 badania diagnostyczne – województwo podkarpackie

Niniejszy raport zawiera informacje zgromadzone i opracowane w trakcie badań diagnostycznych, przeprowadzonych w ramach programu Bardzo Młoda Kultura – realizowanego pod auspicjami Narodowego Centrum Kultury – przez firmę Explicator Wojciech Broszkiewicz w 2021 r. na zlecenie i we współpracy z Centrum Kulturalnym w Przemyślu, tj. podkarpackim Operatorem regionalnym BMK 2019-21.

Skip to content