Bardzo Młoda Kultura

BAJKI ROBOTÓW – TERAŹNIEJSZOŚĆ DO PRZYSZŁOŚCI OPOWIEŚĆ MŁODYCH

Beneficjent: Katarzyna Grabka
Stowarzyszenie Kreatywna Pozytywka w Przemyślu
Partner: Marcin Zwonarz
II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu

Projekt stworzy płaszczyznę wymiany poglądów i myśli, platformę do analizy problemów oraz swobodnej wypowiedzi przez młodych ludzi na temat zaistniałych warunków życia i dorastania.
Temat inicjatywy będzie realizowany przez pryzmat postaci i twórczości Stanisława Lema. Pisarz poruszał w swoich utworach temat kondycji człowieka w odniesieniu do technologii, a gatunek science fiction jest bliski i atrakcyjny dla młodzieży.
Młodzież weźmie udział w warsztatach osobowościowych, ekspresji twórczej – teatralnych, plastycznych, spotkaniach. Powstanie przedstawienie muzyczne oraz miejsce upamiętniające twórczość Lema oraz jego kapsułę czasu.

Skip to content