Bardzo Młoda Kultura

6 lipca mija termin składania wniosków

6 lipca mija termin składania wniosków. Lista projektów, które zakwalifikowały się do II etapu zostanie opublikowana do 15 lipca.

Ponadto przypominamy, że regulamin konkursu oraz formularz aplikacyjny I etapu i II etapu są do pobrania w dolnej części strony, a także w zakładce DO POBRANIA.

Termin składania aplikacji w II etapie konkursu: od 15.07.2016 r. do 28.07.2016 r.

Aplikacja powinna zostać przesłana pocztą na adres organizatora: ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl (liczy się data stempla pocztowego) lub złożona osobiście w siedzibie organizatora.

Spośród aplikacji złożonych w terminie w II etapie konkursu jury złożone z trzech  ekspertów wybierze 7 projektów na których realizację przyzna grant. Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie organizatora do dnia 05.08.2016 r.

Skip to content