Bardzo Młoda Kultura

27 sierpnia 2020 r.

Finansowanie projektów kulturalnych okiem praktyka

Chcesz zadać pytanie na żywo?
Otwórz film na stronie YouTube, zaloguj się i skorzystaj z czatu!

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu finansowania działalności społecznej z funduszy lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich na rzecz organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury. Program szkolenia zostanie podzielony na trzy części. W pierwszej zostanie poruszona kwestia myślenia projektowego – uczestnicy zapoznają się jak projektować swoje działania (określenie problemu, analiza, cel, działanie, rezultaty, metody, zasoby, harmonogram, budżet). Druga część szkolenia dotyczyć będzie źródeł finansowania (podział źródeł finansowania, pozadotacyjne źródła finansowania, dotacje jako źródło finansowania projektów, przegląd źródeł finansowania, zasady analizy dokumentów programowych, pozyskiwanie informacji na temat programów dotacyjnych). W ostatniej części zostanie poruszona tematyka sponsoringu (jak przygotować ofertę sponsorską, szukanie sponsorów, siła słów, dobre praktyki).

PROWADZĄCY:

Patryk Kuś

mgr inż. zarządzania, animator kultury, edukator, trener. Absolwent szkoły trenerskiej stowarzyszenia STOP i Lubelskiej Szkoły Fundraisingu. Stypendysta Ministra Kultury z zakresu animacji i edukacji kulturalnej 2015. Pomysłodawca L`ART Festiwal. Realizuje projekty społeczno – kulturalne angażujące do uczestnictwa w kulturze mieszkańców małych miejscowości. Wspiera skutecznie organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury w pozyskiwaniu funduszy na dzielność (w 2019-2020 roku ponad 1,5 mln pozyskanych dotacji). Prezes Fundacji My Evergreen. Autor cyklu filmowego „Kącik kultury” opowiadającego o animatorach. Obecnie związany z Wawerskim Centrum Kultury w Warszawie.

Skip to content