Bardzo Młoda Kultura

24 sierpnia 2020 r.

Współczesne rodzaje pracy zespołowej uczniów. Organizacja, tworzenie oraz formy działania zespołu

Chcesz zadać pytanie na żywo?
Otwórz film na stronie YouTube, zaloguj się i skorzystaj z czatu!

Obecnie umiejętność pracy w zespole stanowi jedną z kompetencji miękkich i jest niezwykle pożądaną zarówno wśród uczniów, jak i pracowników różnych szczebli. Wprowadzenie pracy zespołowej ma na celu wzmocnienie pomysłowości poszczególnych członków zespołu, a w konsekwencji przyniesienie szybszych i lepszych rezultatów np. rozwiązania określonego problemu. Jednak, aby praca w zespole przyniosła zamierzone efekty konieczne jest prawidłowe dobranie osób do grupy, tak aby ich potencjał był wykorzystany do osiągnięcia zamierzonego celu oraz, aby były to jednostki zaangażowane, odpowiedzialne w dążeniu do realizacji przedsięwzięcia, a ponadto wzajemnie wspierające się i szanujące.

Dziś w dobie cyfryzacji, kiedy doświadczamy coraz głębszej immersji,  nie sposób być obojętnym na nowe technologie informacyjno-komunikacyjne, które przeniknęły do wielu obszarów naszego życia. Ich potencjał można również wykorzystać w pracy zespołowej.

Zatem jak właściwie dobrać skład zespołu? Jak przyporządkować odpowiednie role jego członkom? Na czym polega dobra współpraca w zespole? Jakie narzędzia nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych można zastosować w pracy zespołowej? I wreszcie jakie korzyści przynosi praca w zespole? Odpowiedziom na te oraz inne pytania poświęcony będzie webinar.

PROWADZĄCA:

dr Anna Winiarczyk

Nauczyciel akademicki Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, adiunkt w Zakładzie Edukacji przez Media i Sztukę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W kręgu jej głównych zainteresowań naukowo-badawczych wymienić należy pedagogikę społeczną, głównie zagadnienia dotyczące dziecka funkcjonującego w rodzinie monoparentalnej na skutek migracji zarobkowej rodziców, co znalazło odzwierciedlenie w licznych artykułach naukowych oraz podjętej tematyce rozprawy doktorskiej.

Zainteresowania naukowe koncentruje także wokół pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki medialnej.

Anna Winiarczyk jest autorem licznych publikacji naukowych, współredaktorem książki pt.: ,,Animacja kultury a edukacja” (2012r.) oraz współautorem monografii pt.:,,Uczeń w przestrzeni medialnej” (2017r.). Swoje koncepcje badawcze i osiągane wyniki prezentowała na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Skip to content