Bardzo Młoda Kultura

21 sierpnia 2020 r.

Kody motywacyjne w relacji animator – uczeń

Chcesz zadać pytanie na żywo?
Otwórz film na stronie YouTube i skorzystaj z czatu!

W czasie spotkania uczestnicy poznają czynniki determinujące poszczególne typy osobowości osób zaangażowanych w działania animacyjne ze szczególnym uwzględnieniem kodów  motywacyjnych. 

Dokonają samo rozpoznania czynników, które motywują  ludzi, dodają im energii i zwiększają ich zaangażowanie oraz czynników zniechęcających do aktywności. Ocena posiadanego indywidualnego motywacyjne DNA umożliwi określenie elementów, które zachęcają do działania – zupełnie tak, jak genetyczne DNA wyznacza niepowtarzalne cechy fizyczne człowieka. 

Uczestnicy poznają założenia koncepcji, według której szkoleni są słynni i wybitni ludzie.

PROWADZĄCA

dr hab. Paulina Forma

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pedagog społeczny, nauczyciel akademicki, teoretyk i praktyk.

Prowadzi zajęcia z zakresu: pedagogiki społecznej, poradnictwa społeczno-wychowawczego, pedagogiki rodziny, z zagadnień dotyczących teorii wychowania, animacji społeczno-kulturowej, pedagogiki opiekuńczej, dramy, pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz metodyki.

Główne zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje na płaszczyźnie familologicznej oraz instytucjach, placówkach wspomagających rodzinę i inne środowiska wychowawczo-socjalizacyjne w przeciwdziałaniu różnorodnym problemom społecznym, marginalizacji i alienacji społecznej. Od kilku lat poddaje eksploracji proces socjalizacji i partycypacji społecznej dzieci i młodzieży w zestawieniu z różnymi środowiskowymi jego uwarunkowaniami, takimi jak np.: struktura rodziny, dysfunkcjonalność rodziny, sytuacja szkolna, media i mass media oraz wzorce kulturowe. Koordunuję i realizuję projekty naukowo-badawcze oraz wdrożeniowo-innowacyjne z zakresu transferu wiedzy w nauce, m.in. Nadzoruje zadania z zakresu trójkąta wiedzy i współpracy międzysektorowej z instytucjami otoczenia biznesu i władzami publicznymi.

Prowadzi zadania w ramach realizacji pakietu pracy części badawczej międzynarodowego projektu PONCHO, (nr 2015-3432/001-00) pt.: Internationalization of Latin American peripheral Universities through sustainable integration and inclusive implementation of International Relations Offices

Koordynuje komponent badawczy pt. Koziołek Matołek jako „Open glam” w projekcie „Koziołek Matołek rozwija i uczy” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Obserwatorium kulturyStrona www projektu – www.instytutbajki.pacanow.eu/badania/koziolek-matolek-rozwija-i-uczy/komponenty-projektu

Zainicjowała tworzenie Platformy Wiedzy w projekcie TEMPUS IV – Sixth Call for Proposals (Towards the ModernisATion of Higher Education InstitutionS in Uzbekistan)
Strona www projektu na portalu UJK: http://www.ujk.edu.pl/tempus_iv.html
Strona projektów MATcHES: http://www.matches-project.eu/EN/home/ 

Od kilku lat pełni funkcje:

 • zastępcy Redaktora Naukowego w redakcji czasopisma naukowego na liście MNiSW Studia Pedagogiczne,  pt.: „Problemy społeczne edukacyjne i artystyczne”,
 • instytutowego opiekuna praktyk na specjalności psychopedagogika opiekunczo-terapeutyczna,
 • członka Zespołu Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN,
 • recenzenta zewnętrznego tekstów artykułów naukowych,
 • członka Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego,
 • członka Komisji Skrutacyjnej na WPiA UJK,
 • członka Rady wydziału WPiA UJK,
 • eksperta Badań Foresight,
 • opiekuna Studenckiego Koła Naukowego „PARASOL”,
 • kierownika Kursów Doskonalących i Kwalifikacyjnych, (kierowanie kursami, koordynacja planów zajęć, przydziału sal i przebiegu czasu trwania kursów),
 • członka Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego,
 • członka przedsięwzięć Biura Rzecznika Praw Dziecka, (udział w kampaniach, ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych inicjatyw szerzących ochronę praw dziecka).
Skip to content